Tag Archives: ip

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

termometr elektroniczny DT-34

Jeden z najchętniej używanych termometrów elektronicznych (termometr elektroniczny DT-34) ma obudowę zapewniającą stopień ochrony IP 66 – co to dokładnie oznacza?

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(wyciąg z normy PN-92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529)

Stopień ochrony obudowy (International Protection) określany jest za pomocą następującego symbolu:

IP – XY

– gdzie X oznacza stopień ochrony przed ciałami obcymi i dotykiem (pierwsza charakterystyczna cyfra),
– a Y oznacza stopień ochrony przed wodą (druga charakterystyczna cyfra).

Pierwsza charakterystyczna cyfra oznacza, że obudowa stwarza ochronę dla osób przed dostępem do części niebezpiecznych przez zapobieganie lub ograniczanie wchodzenia części ludzkiego ciała lub przedmiotu trzymanego przez osobę, równocześnie obudowa stwarza ochronę dla urządzenia w niej znajdującego się przed wchodzeniem obcych ciał. Jeżeli obudowie jest przypisany określony stopień ochrony oznaczony pierwszą charakterystyczną cyfrą, odpowiada ona również wszystkim niższym stopniom ochrony.

Stopnie ochrony osób przed dostępem do części niebezpiecznych oraz przed obcymi ciałami stałymi:

Pierwsza
cyfra kodu
IP-XY
Określenie
0 – bez ochrony
1 – ochrona przed dostępem wierzchem dłoni do części niebezpiecznych – próbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinien zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
– ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej – próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 50 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie)
2 – ochrona przed dostępem palcem do części niebezpiecznych – przegubowy palec probierczy o średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
– ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej – próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 12,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie)
3 – ochrona przed dostępem narzędziem do części niebezpiecznych – próbnik dostępu o średnicy 2,5 mm nie może wchodzić
– ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej – próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 2,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie)
4 – ochrona przed dostępem drutem do części niebezpiecznych – próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm nie może wchodzić
– ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej – próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 1,0 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie)
5 – ochrona przed pyłem – przedostanie się pyłu nie jest całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach aby zakłócić prawidłowe działanie aparatu, lub zmniejszać bezpieczeństwo.
6 – ochrona pyłoszczelna – pył nie może wnikać

 

Druga charakterystyczna cyfra oznacza stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody do chronionego urządzenia. Próby dotyczące drugiej charakterystycznej cyfry przeprowadza się słodką wodą. Ochrona może nie być dostateczna, jeżeli mycie przeprowadza się wodą pod wysokim ciśnieniem i/lub z użyciem rozpuszczalników.

Stopnie ochrony przed wodą:

Druga
cyfra kodu
IP-XY
Określenie
0 – bez ochrony
1 – ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody – pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków
2 – ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° – pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę nie wywołują szkodliwych skutków
3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą – woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
4 – ochrona przed bryzgami wody – woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków
5 – ochrona przed strugą wody – woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
6 – ochrona przed silną strugą wody – woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
7 – ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie – obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki
8 – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki

Wspomniany na początku termometr DT-34 ma obudowę pyłoszczelną oraz odporną na silną strugę wody laną pod dowolnym kątem.

Category: Temperatura | Tags: , , ,