Tag Archives: wilgotność

Temperatura i wilgotność otoczenia

Dane dotyczące parametrów powietrza mogą być bardzo ważne w różnych obszarach zastosowań.

Przestrzeganie prawidłowych temperatur i wilgotności podczas magazynowania istotnie wpływa na zapewnienie jakości wielu produktów, np. spożywczych i farmaceutycznych.

Temperatura i wilgotność względna są istotnymi czynnikami w przypadku oceny jakości powietrza i poziomu komfortu w pomieszczeniach zamkniętych, np. w miejscach pracy.

Wszędzie tam, gdzie utrzymanie właściwych parametrów powietrza wewnętrznego jest istotne – np. w magazynach, archiwach, biurach, muzeach czy szklarniach – znajdą zastosowanie termohigrometry – mierniki temperatury i wilgotności otoczenia.

Termohigrometry mierzą temperaturę i wilgotność otoczenia oraz pokazują na wyświetlaczu bieżące wskazania. Najczęściej ma się również dostęp do wskazań minimalnych oraz maksymalnych.

Stały monitoring parametrów środowiskowych zapewniają nam natomiast rejestratory temperatury oraz wilgotności – są w stanie nie tylko mierzyć, ale i zapisywać w pamięci dane w określonych odstępach czasu.

Dane te można przechowywać oraz analizować w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych z rejestratora do komputera może się odbywać za pomocą dedykowanego adaptera, kabla usb, wbudowanego złącza USB oraz za pomocą Wifi i chmury danych