Co to jest temperatura?

Temperatura jest wskaźnikiem stanu cieplnego materiału lub ciała jednorodnego. Wyraża energię ruchu cząsteczek materiału.

Przekazywanie temperatury z jednego medium na drugie, np. z medium mierzonego na czujnik termometryczny, wymaga bliższego kontaktu fizycznego dwóch ciał – w celu uzyskania równowagi cieplnej.

Jeśli dwa ciała mają tę samą temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła, gdy zaś temperatura obu ciał jest różna, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej – aż do wyrównania się temperatury obu ciał (osiągną stan równowagi termodynamicznej).

Standardowy pomiar temperatury oparty jest na zdolności pewnych materiałów do zmiany ich kształtu, stanu fizycznego lub objętości proporcjonalnie do oddziałującej temperatury.

Category: Temperatura