Termometr cieczowy

 

Termometry cieczowe wykorzystują stykową metodę pomiaru – wymagają zetknięcia przyrządu pomiarowego z ciałem badanym. Stan równowagi cieplnej ustala się za pośrednictwem przewodnictwa, przenikania i promieniowania.

Szklane termometry wypełnione cieczą składają się z naczynia termometrycznego (tzw. zbiornika), przymocowanej do niego rurki (kapilary) i podziałki wycechowanej w stopniach przyjętej skali termometrycznej.  Wykorzystują do pomiaru temperatury zmiany objętości płynu pod wpływem zmian temperatury. Zmiany te uwidoczniają się wahaniem poziomu cieczy w rurce.Termometr cieczowy

Jako cieczy termometrycznej głównie używało się rtęci. Z dużą dokładnością można dokonywać pomiarów w zakresie od -35°C (rtęć krzepnie w temperaturze -38,9°C) do +350°C (temperatura wrzenia rtęci +356,6°C). Ze względu na dużą toksyczność (toksyczność rtęci polega na niszczeniu błon biologicznych i łączeniu się z białkami organizmu – w ten sposób rtęć zakłóca wiele niezbędnych do życia procesów biochemicznych) rtęć jest stopniowo wycofywana z użytkowania.

Od dłuższego czasu jako ciecz termometryczną stosuje się płyny powstałe na bazie alkoholu i toluenu. Uzyskuje się równie wysoką dokładność pomiaru jak w termometrach rtęciowych. Zastosowanie płynu termometrycznego umożliwia też dokonywanie pomiarów w zakresach niedostępnych dla termometrów rtęciowych (temperatury nawet poniżej -100°C).

Category: Temperatura | Tags: