Tag Archives: higrometr

Temperatura i wilgotność otoczenia

Dane dotyczące parametrów powietrza mogą być bardzo ważne w różnych obszarach zastosowań.

Przestrzeganie prawidłowych temperatur i wilgotności podczas magazynowania istotnie wpływa na zapewnienie jakości wielu produktów, np. spożywczych i farmaceutycznych.

Temperatura i wilgotność względna są istotnymi czynnikami w przypadku oceny jakości powietrza i poziomu komfortu w pomieszczeniach zamkniętych, np. w miejscach pracy.

Wszędzie tam, gdzie utrzymanie właściwych parametrów powietrza wewnętrznego jest istotne – np. w magazynach, archiwach, biurach, muzeach czy szklarniach – znajdą zastosowanie termohigrometry – mierniki temperatury i wilgotności otoczenia.

Termohigrometry mierzą temperaturę i wilgotność otoczenia oraz pokazują na wyświetlaczu bieżące wskazania. Najczęściej ma się również dostęp do wskazań minimalnych oraz maksymalnych.

Stały monitoring parametrów środowiskowych zapewniają nam natomiast rejestratory temperatury oraz wilgotności – są w stanie nie tylko mierzyć, ale i zapisywać w pamięci dane w określonych odstępach czasu.

Dane te można przechowywać oraz analizować w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych z rejestratora do komputera może się odbywać za pomocą dedykowanego adaptera, kabla usb, wbudowanego złącza USB oraz za pomocą Wifi i chmury danych

Dokładny czy niedokładny?

Termometr elektroniczny DT-1

Dokładność pomiaru w przypadku termometrów i termohigrometrów elektronicznych

Dokładność jest to cecha przyrządu, która określa stopień niepewności pomiaru mierzonej przez niego wielkości. Błąd przyrządu pomiarowego (czy też błąd wskazania), to różnica między wartością zmierzoną przez przyrząd a wartością uznawaną za wzorcową.

Jeden z podstawowych zapisów dokładności (często podawany przy opisie termometrów i termohigrometrów elektronicznych) ma postać:

Δt ± (błąd wartości mierzonej temperatury) – np. dokładność pomiaru ± 1°C w przypadku prostego termometru elektronicznego.

Nie ma mierników temperatury bezbłędnych w dokonywanym pomiarze. Każdy termometr może zaniżać wskazania lub je zawyżać.

Przykład:
Termometr elektroniczny ma dokładność pomiaru ± 1°C. Oznacza to, że termometr może zaniżać o 1°C lub może zawyżać o 1°C w stosunku do temperatury otoczenia.
Dwa mierniki mierzące w podobnych warunkach mogą mieć wskazania różniące się od siebie o nawet 2°C – a ich wskazania mieszczą się w określonej dokładności.

Przykład 2:
Termohigrometr elektroniczny ma dokładność pomiaru ± 5%RH. Oznacza to, że termohigrometr może zaniżać o 5%RH lub może zawyżać o 5%RH w stosunku do wilgotności otoczenia.
Dwa mierniki mierzące w podobnych warunkach mogą mieć wskazania różniące się od siebie o nawet 10%RH – a ich wskazania mieszczą się w określonej dokładności.